Tetra Pak

Dairy Processing handbook

MJ Visual har varit delaktig i skapandet av illustrationerna till Dairy Processing handbook. Boken som är på 440 sidor och innehåller mer än 600 illustrationer ger djupgående, men på ett lätt sätt att förstå, information om tillverkningsprocesserna baserat på Tetra Pak Processing Systems breda kunnande. Andra uppdaterade upplagan utkom 2003.

Dairy Processing handbook, ISBN 91-631-3427-6

Kund: Tetra Pak Processing Systems AB
Uppdragsgivare: Origrit Reklam & Copycenter AB

Mer information om boken finns att läsa på www.tetrapak.com »

Här följer ett litet urval av illustrationer från boken.