Tetra Pak

Vi har haft förmånen att hjälpa Tetra Pak med att ta fram material i en rad olika projekt. Material har producerats för en mängt olika syften som till exempel att presentera en processkomponent eller att förklara en del av ett processflöde. Ibland används materialet i tryckt format andra gånger kanske i en PowerPoint-presentation för att visas på skärm eller via videokanon.

PowerPoint

Ofta används materialet som vi tagit fram i PowerPoint-presentationer. Både stillbilder och animerade slides.

Animerade flödesschema

Med animerade flödesscheman kan man på ett tydligt och enkelt sätt förklara en avancerad process. Man kan även göra animationen interaktiv så att presentatören påverkar uppspelningsflödet under presentationen.

Banners

Uppdragsgivare samt idé och form: Borstahusen Kommunikation AB