FLÖDESSCHEMA

Att förklara en avancerade processer kan göras enkelt genom att använda sig av förenklade flödesscheman där grafiken, färgerna tydliggör händelseförloppet.
Schemana kan tas fram för tryck eller för digital användning så som till exepel online för webben eller presentation via videokanon, då även flödesschemana kan animeras.

Exempel på flödesscheman

Tillbaka till toppen av sidan.