VINYLDEKALGUIDEN

För att skära ut texter, logotyper eller dekor måste underlaget vara i vektorformat så att skärmaskinen kan tolka det. Här följer lite kortfattad information om vad vektorformat är och hur man tar fram det.

Vad är bitmap och vektorgrafik?

Bitmapgrafik, även kallat rastergrafik, är filer uppbygga av ett rutnät med fyrkantiga punkter kallade pixlar. Varje enskild pixel innehåller information om dess färg. Bitmap filen innehåller även information om bildens storlek, höjd, bredd samt dpi (bildpunkter per tum), och vilket färgschema som den använder.

Vektorgrafik är filer som är uppbyggda av punkter och banor som matematiskt bygger upp bilden. Dessa bilder kan skalas oändligt utan kvalitets förluster i bilden. Varje linje eller objekt har egenskaper knutna till sig så som linjetjocklek, färg, fyllning mm. Skärmaskinens kniv följer sen dessa banor när t ex en text eller logotyp skall skäras ut.
Här följer ett exempel hur de olika formaten beter sig vid uppförstoring.

Bitmap (7x förstorad)

Vektorgrafik (7x förstorad)

Originalbild (1x förstorad)

Vektorisering

Finns inte underlaget att tillgå i vektorformat kan man utgå från ett bitmapformat, det kan t ex vara ett foto från en digitalkamera eller en inskannad bild. Vektorisering innebär att man ritar om en vanlig Bitmap bild, exempelvis logotyp eller som i detta fall en illustration, till en vektoriserad fil som är uppbyggd av punkter och banor.

  • En skannad bitmap bild eller foto från digitalkamera kan används som underlag. I detta fall en skannad handteckning.
  • Vi ritar av konturerna i ett vektorprogram, exempelvis Illustrator eller Freehand.
  • Bilden är nu vektoriserad och kan fritt omskalas och användas för utskärning av vinyldekaler.

Vektorisering

På följande exempel visas punkterna som en vektorbild är uppbyggd av. Denna illustration innehåller 716 punkter. Varje punkt består av 3 ankarpunkter. Dessa ankarpunkter kontrolleras med hjälp av två kontrollhandtag kopplade till mittenpunkten. Inställningen av kontrollhandtagen sätter formen på kurvan, även kallad banan, mellan två intill liggande punkter.

Tekniken kallas för Bezier-kurvor och är en matematisk uträkning av en kurva. På grund av att kurvorna i en vektorbild räknas ut matematiskt kan en vektorbild skalas oändligt utan någon förlust i kvalité.

Bézier-kurva med kontroll handtag.

Filformat

Här följer några av de vanligaste filformaten för vektor- respektive bitmapformat.

Vektorformat

Filändelse Beskrivning
.EPS Encapsulated PostScript
.AI Adobe Illustrator
.FHx FreeHand, x=version
.CDR CorelDRAW
.SVG Scalable Vector Graphics (Web)
.WMF Windows Metafile

Bitmapformat

Filändelse Beskrivning
.JPG (JEPG) Joint Photography Experts Group
.GIF Graphics Interchange Format
.PNG Portable Network Graphics
.BMP Bitmap or DIB file format
.TIF (TIFF) Tagged Image File Format
.TGA (TARGA) Truevision Advanced Raster Graphics Adapter