VISUALISERING

Med 3D grafik kan man på ett kostnadseffektivt sätt visualisera produkter, maskiner och komponenter utan att de ens existerar i verkligheten.

3D grafik

Vill man kanske visa en frilagd produktbild tryckt i en broschyr eller förklara ett komplext händelseförlopp med en animation på ett lättförståligt sätt lämpar sig 3D-grafik utmärkt.

Med dagens 3D program som är väldigt utvecklade kan resultaten bli väldigt snygga och realistiska.

När man skapar 3D grafik arbetar man med modeller, antingen utgår vi från redan framtagna CAD modeller eller så kan vi hjälpa till med att modellera upp det ni vill visualisera.

Vi arbetar med är Autodesk 3DS Max som är branschledande inom tekniskvisualisering, och renderingsmotorn vi föredrar är Visual Dynamics V-Ray. Vi har även verktyg att konvertera de flesta 3d format.

Stillbilder från Tetra Alfast S2 animation